สวัสดิการ

สวัสดิการหอพัก เวลาการใช้ Key card ตั้งแต่เวลา 24.00น.- 06.00น.


หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย(มหิตลาคารสมเด็จพระราชปิตุจฉา) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 - 6 

โทร. 0-2419-7613-4, 0-2419-8368, 0-2419-7812


หอพักนักศึกษาแพทย์หญิง( 5 ชั้น)โทร. 0-2419-7610-12 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2


หอพักนักศึกษาแพทย์หญิง 2 (13 ชั้น) โทร. 0-2419-7011-15 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 6


หอพักนักศึกษาแพทย์ 8 ไร่ โทร. 0-2418-2443 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และแพทย์ประจำบ้าน ชาย-หญิง


หอประชาธิปไตย โทร. 0-2419-7606-09 สำหรับแพทย์ประจำบ้านหญิง


หอพักแพทย์ 10 ชั้น โทร. 0-2419-7600-05, 0-24198335-38 สำหรับแพทย์ประจำบ้านหญิง


หอพักแพทย์ศิริราช(หอเจ้าพระยา) ติดต่อได้ที่ เบอร์โทร. 0-2419-3411 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชาย
หอพักแพทย์ตึกปฐมภูมิ (ชั้น 3 และ 4) โทร. 0-2419-7215, 0-2419-7631 สำหรับแพทย์ประจำบ้านชาย


Black Ribbon