ตารางแพทย์เวร

 ปีการศึกษา 2559
    ประกาศ แนวปฏิบัติในการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน/ ห้องแพทย์เวร สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6   ดาวน์โหลดไฟล์
    ตารางแพทย์เวรประจาห้องฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยนอก สาหรับนศพ.ชั้นปีที่ 6 ภาคเวชปฏิบัติ   ดาวน์โหลดไฟล์ updateicon01


Black Ribbon