ประกาศผลสอบ นศพ.ชั้นปีที่ 3

 ผลการศึกษา
    ประกาศผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   ตรวจผลสอบ
 ผลสอบ MCQ
    การสอบประมวลความรอบรู้ระดับปรีคลินิก MCQ   ตรวจผลสอบ


Black Ribbon