ร่วมประหยัดพลังงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยคณะกรรมการโครงการตามรอยพระบาท ศิริราชสีเขียว ร่วมเชิญชาวศิริราชรณรงค์ปฏิบัติตาม 9 ค่านิยมของชาวศิริราช ในการลดใช้พลังงาน
>> คลิกเพื่อไปยังเว็บไซต์


Black Ribbon